RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998 - dokument


Občina: GRAD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (102/1999)
Datum sprejema: 15.10.1999 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 17.12.1999
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Kuzma- dokument - Občinska podlaga
Občina: KUZMA

15.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si