RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (131/2004)
Datum sprejema: 25.11.2004 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.12.2004 Datum konca veljavnosti: 05.05.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pokopališkem redu in javnih pogrebnih svečanostih na območju občine Litija - dokument
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave:
Datum sprejema: 23.04.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

30.05.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si