RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - dokument


Občina: RADENCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1996)
Datum sprejema: 10.06.1996 Organ sprejema: Občinski svet
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - dokument 07.03.1998
Občina: RADENCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - dokument 31.01.1998
Občina: RADENCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 14.07.2009
Občina: RADENCI
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. - dokument 01.04.2009
Občina: RADENCI
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 08.04.2008
Občina: RADENCI
 Odlok o spremembi odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije - dokument 10.04.1998
Občina: RADENCI
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki" - dokument 14.03.1998
Občina: RADENCI
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki" - dokument 14.03.1998
Občina: RADENCI
 Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Radenci - dokument 07.02.1998
Občina: RADENCI
 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radenci - dokument 04.04.1997
Občina: RADENCI
 Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije - dokument 29.03.1997
Občina: RADENCI

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si