RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radenci - dokument


Občina: RADENCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/1997)
Datum sprejema: 21.02.1997 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.04.1997
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADENCI

 Statut Občine Radenci- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADENCI

23.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si