RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki" - dokument


Občina: RADENCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (18/1998)
Datum sprejema: 09.02.1998 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.03.1998
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADENCI

 Statut Občine Radenci- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADENCI

23.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si