RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec - dokument


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/1999)
Datum sprejema: 25.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 03.11.2011
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 09.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 03.10.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik OS MOSG-UPB-2) - dokument 13.11.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

08.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec - dokument 04.03.2006
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o razveljavitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 26.11.2005
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 14.02.2004
Občina: SLOVENJ GRADEC

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si