RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališkem redu in javnih pogrebnih svečanostih na območju občine Litija - dokument


Občina: LITIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/1992)
Datum sprejema: 23.04.1992 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 30.05.1992
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji - Državna podlaga

 Odlok o volitvah v zbore Skupščine občine Litija - Občinska podlaga
Občina: LITIJA


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si