RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1)


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/2008)
Datum sprejema: 2008-04-15 00:00:00 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 05.05.2008
Datum začetka veljavnosti: 05.05.2008
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 17.07.2010
Občina: SLOVENJ GRADEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) 13.11.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

08.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013 25.06.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep (št. 14.1-363) o ukinitvi statusa javnega dobra 19.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec 26.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje 26.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec 26.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu 26.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec 28.07.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu- I. faza 09.08.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec 04.10.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec 04.10.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
1  2  ... 27  28 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) 13.11.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec 08.05.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 10.12.2005
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 26.04.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si