RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača - dokument


Občina: DIVAČA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (3/2009)
Datum sprejema: 06.01.2009 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 17.01.2009
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača - dokument 25.11.2009
Občina: DIVAČA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača - dokument 14.05.2005
Občina: DIVAČA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Divača- dokument - Občinska podlaga
Občina: DIVAČA

09.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si