RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tolmin - dokument


Občina: TOLMIN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2009)
Datum sprejema: 06.02.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.03.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitev Statuta Občine Tolmin - dokument 14.01.2015
Občina: TOLMIN
 Spremembe Statuta Občine Tolmin - dokument 26.03.2011
Občina: TOLMIN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče - dokument 23.09.2017
Občina: TOLMIN
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« - dokument 16.09.2017
Občina: TOLMIN
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin – SD OPN 1 - dokument 17.07.2017
Občina: TOLMIN
 Sklep o višini vodarine - dokument 17.06.2017
Občina: TOLMIN
 Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - dokument 17.06.2017
Občina: TOLMIN
 Sklep o določitvi subvencije najemnine - dokument 17.06.2017
Občina: TOLMIN
 Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 17.06.2017
Občina: TOLMIN
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 - dokument 29.04.2017
Občina: TOLMIN
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016 - dokument 29.04.2017
Občina: TOLMIN
 Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 - dokument 14.03.2017
Občina: TOLMIN
1  2  ... 14  15 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si