RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tolmin - dokument


Občina: TOLMIN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2009)
Datum sprejema: 6.2.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.03.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitev Statuta Občine Tolmin 14.01.2015
Občina: TOLMIN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2009 08.04.2009
Občina: TOLMIN
 Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2010 08.04.2009
Občina: TOLMIN
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2008 02.05.2009
Občina: TOLMIN
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin 20.06.2009
Občina: TOLMIN
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov PREIMENOVANJE PRAVILNIKA: Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles, nadzornega odbora in predsednikov svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov 13.06.2009
Občina: TOLMIN
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin 08.08.2009
Občina: TOLMIN
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Tolmin 08.08.2009
Občina: TOLMIN
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tolmin 08.08.2009
Občina: TOLMIN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2009 24.10.2009
Občina: TOLMIN
 Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/1989 in 4/1992) 31.10.2009
Občina: TOLMIN
1  2  ... 23  24 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si