RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica


Občina: ŽIROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (107/2010)
Datum sprejema: 23.12.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.01.2011 Datum konca veljavnosti: 03.12.2016
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica 09.07.2013
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica 03.12.2016
Občina: ŽIROVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA

26.02.2000
 Statut Občine Žirovnica - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA

23.04.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Žirovnica 28.03.2012
Občina: ŽIROVNICA
 Pravilnik o praznenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica 22.02.2014
Občina: ŽIROVNICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si