RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (7/2011)
Datum sprejema: 25.1.2011 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 05.02.2011
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.03.2006

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje
Občina: CELJE
Datum objave: 17.04.2000
Datum sprejema: 2000-03-21 00:00:00
Organ sprejema: Mestni svet

02.05.2000
 Odlok o koncesiji za javno službo urejanja javnih parkirišč
Občina: CELJE
Datum objave: 21.12.2009
Datum sprejema: 08.12.2009
Organ sprejema: Mestni svet

05.01.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si