RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) - dokument


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/2015)
Datum sprejema: 15.10.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 13.11.2015
Datum začetka veljavnosti: 13.11.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.05.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 10.12.2005
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 26.04.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1) - dokument 05.05.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.07.2010
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

08.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec - dokument 30.06.2019
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnin: (št. 12.1) - dokument 30.06.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 12.2) - dokument 30.06.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec - dokument 30.06.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec - dokument 30.06.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 31.05.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 31.05.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 31.05.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta reciklirni obrat kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe - dokument 25.05.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice« - dokument 25.05.2018
Občina: SLOVENJ GRADEC
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si