RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič - dokument (popr. 14.11.2016)


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/2016)
Datum sprejema: 21.04.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.05.2016
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (4. spremembe) - dokument 21.07.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (1. sprememba) - dokument 29.04.2017
Občina: TRŽIČ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič - dokument 17.06.2017
Občina: TRŽIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Tržič- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRŽIČ

05.03.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza - dokument
Občina: TRŽIČ
Datum objave:
Datum sprejema: 12.11.2009
Organ sprejema: Občinski svet

02.12.2009
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo - dokument
Občina: TRŽIČ
Datum objave:
Datum sprejema: 22.12.2010
Organ sprejema: Občinski svet

21.01.2011
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo - dokument
Občina: TRŽIČ
Datum objave:
Datum sprejema: 22.12.2010
Organ sprejema: Občinski svet

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto – uradno prečiščeno besedilo - dokument
Občina: TRŽIČ
Datum objave:
Datum sprejema: 22.12.2010
Organ sprejema: Občinski svet

 Dolgoročni plan Občine Tržič za obdobje od leta 1986 do leta 1995
Občina: TRŽIČ
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si