RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (4/2016)
Datum sprejema: 21.06.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.07.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

05.10.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli - dokument 11.05.2019
Občina: POLZELA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov na področju turizma ter programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela - dokument 30.03.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2019 - dokument 30.03.2019
Občina: POLZELA
 Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 29.12.2018
Občina: POLZELA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2018 - dokument 27.10.2018
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela - dokument 13.10.2018
Občina: POLZELA
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Polzela - dokument 29.09.2018
Občina: POLZELA
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako »KMETIJA SATLER« (OPPN KMETIJA SATLER) - dokument 14.07.2018
Občina: POLZELA
 Odlok za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta: Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela - dokument 30.06.2018
Občina: POLZELA
 Pravilnik o uporabi prostorov na gradu Komenda - dokument 30.06.2018
Občina: POLZELA
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Polzela - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave:
Datum sprejema: 03.09.2013
Organ sprejema: Občinski svet

05.10.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si