RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje - dokument


Občina: KOČEVJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2016)
Datum sprejema: 27.10.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.11.2016
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (SD OPN 1) - dokument 09.12.2016
Občina: KOČEVJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

23.05.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999 - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 10.08.2000
Datum sprejema: 10.07.2000
Organ sprejema: Občinski svet

18.08.2000
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 22.06.2001
Datum sprejema: 28.05.2001
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2001
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 22.06.2001
Datum sprejema: 28.05.2001
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2001
 Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log - Dolga vas II. faza - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 17.08.2001
Datum sprejema: 23.07.2001
Organ sprejema: Občinski svet

25.08.2001
 Odlok o ureditvenem načrtu odlagališča odpadkov Mozelj (P8/O1) - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 29.10.2003
Datum sprejema: 25.09.2003
Organ sprejema: Občinski svet

06.11.2003
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 12.08.2004
Datum sprejema: 15.07.2004
Organ sprejema: Občinski svet

20.08.2004
 Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log – Dolga vas II. faza - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 26.07.2005
Datum sprejema: 11.07.2005
Organ sprejema: Občinski svet

11.07.2005
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log-Dolga vas, I.faza, cona 2 - nova osnovna šola - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 27.01.1995
Datum sprejema: 18.10.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

04.02.1995
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 10.11.1995
Datum sprejema: 16.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

18.11.1995
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Kočevska Reka - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 13.07.1994
Datum sprejema: 16.11.1993
Organ sprejema: Skupščina občine

21.07.1994
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si