RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2018)
Datum sprejema: 03.04.2018 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 28.04.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

27.12.2011
 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

02.01.2014

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave:
Datum sprejema: 25.09.2012
Organ sprejema: Mestni svet

13.10.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si