RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen - dokument


Občina: KOMEN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2018)
Datum sprejema: 04.04.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.05.2018
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Komen- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMEN

28.10.2009

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, za območje Občine Komen, dopolnitev 2004 - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 23.09.2004
Datum sprejema: 15.07.2004
Organ sprejema: Občinski svet

24.09.2004
 Odlok o skladnosti prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 05.11.2004
Datum sprejema: 26.10.2004
Organ sprejema: Občinski svet

06.11.2004
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen v letu 1997 - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 18.08.1997
Datum sprejema: 31.07.1997
Organ sprejema: Občinski svet

26.08.1997
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 18.08.1997
Datum sprejema: 31.07.1997
Organ sprejema: Občinski svet

26.08.1997
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 15.12.1997
Datum sprejema: 26.11.1997
Organ sprejema: Občinski svet

23.12.1997
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen ... - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 15.12.1997
Datum sprejema: 26.11.1997
Organ sprejema: Občinski svet

23.12.1997
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 26.05.1995
Datum sprejema: 11.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

03.06.1995
 Odlok o sprememebah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Komen v letu 1995 - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 26.05.1995
Datum sprejema: 11.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

03.06.1995
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 06.11.2006
Datum sprejema: 22.09.2006
Organ sprejema: Občinski svet

07.11.2006
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana za območje Občine Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 30.04.2008
Datum sprejema: 23.04.2008
Organ sprejema: Občinski svet

01.05.2008
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si