RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŽIRI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Žiri - dokument 10.12.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Žiri - dokument 10.12.2011
Sprememba št. 1 Poslovnika Občinskega sveta Občine Žiri - dokument 29.04.2015
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo) - dokument 12.09.2005
 Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 27.08.2000
Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 20.07.2002
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ZI 38 – Ob Jezernici - dokument 04.11.2017
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 09.09.2017
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 Ob cesti v Osojnico - dokument 04.01.2017
 Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2017 - dokument 21.12.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2017 - dokument 30.09.2017
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si