RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
RADEČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Radeče - dokument 02.06.1999
 Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) - dokument
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče - dokument 01.07.2023
 Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2023 - dokument 18.03.2023
 Avtentična razlaga določb zadnje alineje drugega odstavka 47. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče - dokument 01.07.2022
 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Radeče - dokument 23.04.2022
 Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Radeče - dokument 23.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2022 - dokument 31.12.2021
 Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne - dokument 26.09.2020
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče - dokument 10.02.2018
1  2  ... 45  46 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si