RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SLOVENJ GRADEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.05.1999
 Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 20.07.2024
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen (ID 3618) - dokument 15.06.2024
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »VRTEC IN MEDGENERACIJSKI CENTER PAMEČE« - dokument 01.06.2024
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Slovenj Gradec« - dokument 18.05.2024
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 02.03.2024
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG 48 in SG 52-del) - dokument 02.03.2024
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 11.01.2024
 Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 - dokument 22.12.2023
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 09.12.2023
1  2  ... 99  100 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si