RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
Gospodarski subjekti
Zadruge
Zbornice
Finančni instrumenti
Menica in ček
Ureditev trga
Blagovne rezerve
Informacijska družba
Bančni in monetarni sistem
Banka Slovenije
Banke in hranilnice
Devizno poslovanje
Obresti in obrestna mera
Devizno poslovanje
Obresti in obrestna mera
Finančni predpisi in plačilni promet
Računsko sodišče
Plačilni promet
Pranje denarja
Zavarovalništvo
Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si