RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ZUNANJE ZADEVE IN MEDNARODNI ODNOSI
Mednarodni večstranski akti
Akti o nasledstvu
Pregled po mednarodnih organizacijah in drugih institucijah
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Alpska konferenca
Beneluks
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE)
Evropska družba za financiranje nakupa železniških vozil (EUROFIMA)
Evropska konferenca uprav za pošto in telekomunijacije (CEPT)
Evropska konferenca za molekularno biologijo (EMBC)
Evropska organizacija za satelitske telekomunikacije (EUTELSAT)
Evropska organizacija za uporabo metereoloških satelitov (EUMETSAT)
Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL) 
Evropska patentna organizacija (EPO)
Evropska unija (EU)
Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF)
Evropski policijski urad (Europol)
Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA)
Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu (HCCH)
Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA)
Mednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA)
Mednarodna hidrografska organizacija (IHO)
Mednarodna komisija za kitolov (IWC)
Mednarodna komisija za Savski bazen
Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO)
Mednarodna organizacija dela (ILO)
Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
Mednarodna organizacija za tropski les (ITTO)
Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV)
Mednarodna pomorska organizacija (IMO)
Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU)
Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE)
Mednarodni inštitut za unifikacijo zasebnega prava (UNIDROIT)
Mednarodni svet za žito (IGC)
Mednarodno kazensko sodišče (ICC)
Mednarodno kazensko sodišče za Ruando (ICTR)
Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY)
Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet (OTIF)
Nordijska investicijska banka
Organizacija severnoatlantskega sporazuma (NATO)
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO)
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE)
Organizacija Združenih narodov (OZN)
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
Pobuda za sodelovanje v jugovzhodni Evropi (SECI)
Pripravljalna komisija CTBT
Program Združenih narodov za okolje (UNEP)
Razvojna banka Sveta Evrope (CEB)
Salzburški forum
Stalna mednarodna komisija za preskušanje ročnega strelnega orožja (CIP)
Svet Evrope
Svetovna carinska organizacija (WCO)
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)
Svetovna poštna zveza (UPU)
Svetovna trgovinska organizacija (WTO)
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR)
Zahodnoevropska unija (WEU)
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Alpska konferenca
Beneluks
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE)
Evropska družba za financiranje nakupa železniških vozil (EUROFIMA)
Evropska konferenca uprav za pošto in telekomunijacije (CEPT)
Evropska konferenca za molekularno biologijo (EMBC)
Evropska organizacija za satelitske telekomunikacije (EUTELSAT)
Evropska organizacija za uporabo metereoloških satelitov (EUMETSAT)
Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL) 
Evropska patentna organizacija (EPO)
Evropska unija (EU)
Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF)
Evropski policijski urad (Europol)
Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA)
Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu (HCCH)
Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA)
Mednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA)
Mednarodna hidrografska organizacija (IHO)
Mednarodna komisija za kitolov (IWC)
Mednarodna komisija za Savski bazen
Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO)
Mednarodna organizacija dela (ILO)
Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
Mednarodna organizacija za tropski les (ITTO)
Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV)
Mednarodna pomorska organizacija (IMO)
Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU)
Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE)
Mednarodni inštitut za unifikacijo zasebnega prava (UNIDROIT)
Mednarodni svet za žito (IGC)
Mednarodno kazensko sodišče (ICC)
Mednarodno kazensko sodišče za Ruando (ICTR)
Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY)
Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet (OTIF)
Nordijska investicijska banka
Organizacija severnoatlantskega sporazuma (NATO)
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO)
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE)
Organizacija Združenih narodov (OZN)
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
Pobuda za sodelovanje v jugovzhodni Evropi (SECI)
Pripravljalna komisija CTBT
Program Združenih narodov za okolje (UNEP)
Razvojna banka Sveta Evrope (CEB)
Salzburški forum
Stalna mednarodna komisija za preskušanje ročnega strelnega orožja (CIP)
Svet Evrope
Svetovna carinska organizacija (WCO)
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)
Svetovna poštna zveza (UPU)
Svetovna trgovinska organizacija (WTO)
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR)
Zahodnoevropska unija (WEU)
Drugo
Mednarodni dvostranski akti
Akti o nasledstvu
Pregled po državah
Albanija
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Beneluks
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (ENECE)
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)
Evropska družba za financiranje nakupa železniških vozil (EUROFIMA)
Evropska investicijska banka (EIB)
Evropska organizacija za uporabo metereoloških satelitov (EUMETSAT)
Mednarodno kazensko sodišče (ICC)
Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD)
Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE)
Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
Nordijska investicijska banka
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Razvojna banka Sveta Evrope (CEB)
Argentina
Armenija
Avstralija
Avstrija
Azerbajdžan
Belgija
Belorusija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Brazilija
Ciper
Češka republika
Čile
Črna gora
Danska
Egipt
Estonija
Filipini
Finska
Francija
Grčija
Gruzija
Guernsey
Hrvaška
Indija
Indonezija
Iran
Irska
Islandija
Italija
Izrael
Japonska
Jersey
Južna Afrika
Kanada
Katar
Kazahstan
Kitajska
Kolumbija
Koreja
Kosovo
Kuvajt
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Makedonija
Malezija
Malta
Maroko
Mehika
Moldova
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Otok Man
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
San Marino
Singapur
Slovaška
Srbija
Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
Španija
Švedska
Švica
Tadžikistan
Tajska
Turčija
Turkmenistan
Ukrajina
Uzbekistan
Združene države
Združeni arabski emirati
Združeno kraljestvo
Zelenortski otoki
Albanija
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Beneluks
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (ENECE)
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)
Evropska družba za financiranje nakupa železniških vozil (EUROFIMA)
Evropska investicijska banka (EIB)
Evropska organizacija za uporabo metereoloških satelitov (EUMETSAT)
Mednarodno kazensko sodišče (ICC)
Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD)
Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE)
Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
Nordijska investicijska banka
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Razvojna banka Sveta Evrope (CEB)
Argentina
Armenija
Avstralija
Avstrija
Azerbajdžan
Belgija
Belorusija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Brazilija
Ciper
Češka republika
Čile
Črna gora
Danska
Egipt
Estonija
Filipini
Finska
Francija
Grčija
Gruzija
Guernsey
Hrvaška
Indija
Indonezija
Iran
Irska
Islandija
Italija
Izrael
Japonska
Jersey
Južna Afrika
Kanada
Katar
Kazahstan
Kitajska
Kolumbija
Koreja
Kosovo
Kuvajt
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Makedonija
Malezija
Malta
Maroko
Mehika
Moldova
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Otok Man
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
San Marino
Singapur
Slovaška
Srbija
Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
Španija
Švedska
Švica
Tadžikistan
Tajska
Turčija
Turkmenistan
Ukrajina
Uzbekistan
Združene države
Združeni arabski emirati
Združeno kraljestvo
Zelenortski otoki
Drugo
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Beneluks
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (ENECE)
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)
Evropska družba za financiranje nakupa železniških vozil (EUROFIMA)
Evropska investicijska banka (EIB)
Evropska organizacija za uporabo metereoloških satelitov (EUMETSAT)
Mednarodno kazensko sodišče (ICC)
Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD)
Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE)
Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
Nordijska investicijska banka
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Razvojna banka Sveta Evrope (CEB)
Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si