RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žužemberk - dokument


Občina: ŽUŽEMBERK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2018)
Datum sprejema: 14.6.2018 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 22.12.2018
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitev Statuta Občine Žužemberk 03.06.2023
Občina: ŽUŽEMBERK

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo) 13.08.2010
Občina: ŽUŽEMBERK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk 22.12.2018
Občina: ŽUŽEMBERK
 Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2019 22.12.2018
Občina: ŽUŽEMBERK
 Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 16.03.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
 Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020 16.03.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk 16.03.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu 16.03.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
 Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk 06.04.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
 Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 23.05.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
 Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk 08.06.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
 Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk 23.05.2019
Občina: ŽUŽEMBERK
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Žužemberk
Občina: ŽUŽEMBERK
Datum objave: 10.05.1999
Datum sprejema: 26.3.1999
Organ sprejema: Občinski svet

25.05.1999
 Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo)
Občina: ŽUŽEMBERK
Datum objave: 13.08.2010
Datum sprejema: 14.7.2010
Organ sprejema: Občinski svet

13.08.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si