RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (84/1999)
Datum sprejema: 1999-09-21 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.10.1999 Datum konca veljavnosti: 27.10.2015
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah 15.12.2005
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 13.06.2009
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrepolje 27.10.2015
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

18.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Dobrepolje 14.11.2015
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o ureditvi nemotenega in varnega prometa na območju Občine Kočevje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 15.04.1983
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

23.04.1983
 Odlok o ureditvi nemotenega in varnega prometa na območju Občine Kočevje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 15.04.1983
Datum sprejema: 1983-03-30 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno

23.04.1983

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si