RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (55/2002)
Datum sprejema: 2002-06-04 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.07.2002 Datum konca veljavnosti: 18.12.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje 18.12.2013
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - Državna podlaga

 Pravilnik o odlaganju odpadkov - Državna podlaga

 Pravilnik o ravnanju z odpadki - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

18.05.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

06.03.1996

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Dobrepolje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 29.06.1996
Datum sprejema: 1996-06-18 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

05.07.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si