RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2019 v Občini Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/2019)
Datum sprejema: 28.02.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.02.2019
Datum začetka veljavnosti: 28.02.2019
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)- dokument - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

25.03.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2018 v Občini Beltinci - dokument
Občina: BELTINCI
Datum objave:
Datum sprejema: 22.02.2018
Organ sprejema: Občinski svet

01.03.2018

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si