RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (1/2019)
Datum sprejema: 16.01.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.01.2019
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Organi: Občinski svet

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.03.1999
 Statut občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo 1- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.02.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo - dokument 22.02.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade - dokument 22.02.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje - dokument 16.01.2019
Občina: TRZIN
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o ustanovitvi delovnih teles - dokument
Občina: TRZIN
Datum objave:
Datum sprejema: 03.12.2014
Organ sprejema: Občinski svet

03.12.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si