RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (22/2019)
Datum sprejema: 27.03.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.04.2019
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica 12.12.2020
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica 11.11.2023
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

15.10.2013
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

17.06.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si