RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (4/2019)
Datum sprejema: 11.03.2019 Organ sprejema: Nadzorni odbor
Datum začetka veljavnosti: 12.03.2019
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Organi: Nadzorni odbor

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Trzin - UPB-2- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.02.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021 - dokument 17.02.2021
Občina: TRZIN
 Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021 - dokument 01.02.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019, opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019 in nadzorom nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija - dokument 16.12.2020
Občina: TRZIN
 Končno poročilo za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija - dokument 26.11.2020
Občina: TRZIN
 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019 - dokument 23.11.2020
Občina: TRZIN
 Končno Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019 - dokument 23.11.2020
Občina: TRZIN
 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2018 - dokument 17.06.2020
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov v letu 2018 in s Končnim poročilom o opravljenem izrednem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri sporazumni prekinitvi najemne pogodbe in plačila odškodnine med Občino Trzin in najemnikom igrišč TAUBI Marjan Golob s. p. - dokument 04.03.2020
Občina: TRZIN
 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov v letu 2018 - dokument 17.02.2020
Občina: TRZIN
 Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2020 - dokument 29.01.2020
Občina: TRZIN
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument
Občina: TRZIN
Datum objave:
Datum sprejema: 13.09.2017
Organ sprejema: Nadzorni odbor

14.09.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si