RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (4/2019)
Datum sprejema: 07.03.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.04.2019
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda - dokument 22.10.2019
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

24.11.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si