RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (60/2002)
Datum sprejema: 26.06.2002 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.07.2002
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 28.10.2017
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 03.12.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 29.12.2012
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 23.07.2011
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 17.03.2010
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 31.01.2009
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 24.11.2007
Občina: KRANJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut mestne občine Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

10.08.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj - dokument 13.01.2018
Občina: KRANJ
 Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj - dokument 25.02.2017
Občina: KRANJ
 Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic - dokument 10.02.2017
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj - dokument 21.01.2017
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj - dokument 21.01.2017
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu - dokument 13.01.2017
Občina: KRANJ
 Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč - dokument 29.12.2012
Občina: KRANJ
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj - dokument 29.06.2010
Občina: KRANJ
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj - dokument 29.06.2010
Občina: KRANJ
 Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj - dokument 28.07.2009
Občina: KRANJ
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave: 11.11.1994
Datum sprejema: 14.10.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

26.11.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si