RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (6/2019)
Datum sprejema: 19.06.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.06.2019
Razdelki: JAVNE FINANCE: Proračun

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih financah - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo 1- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.02.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si