RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (9/2019)
Datum sprejema: 09.10.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.10.2019
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o ohranjanju narave - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.03.1999
 Statut občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo 1- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.02.2006

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o začasnem zavarovanju ožjega območja Blatnic - dokument
Občina: TRZIN
Datum objave:
Datum sprejema: 18.10.2017
Organ sprejema: Občinski svet

27.10.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si