RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka - dokument


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/2019)
Datum sprejema: 14.11.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.12.2019
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka - dokument 22.01.2022
Občina: PIVKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

04.08.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave: 27.01.2004
Datum sprejema: 03.12.2003
Organ sprejema: Občinski svet

11.02.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si