RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (5/2019)
Datum sprejema: 24.06.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.06.2019
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Zdravstvo
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zdravstveni dejavnosti - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

09.07.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si