RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« - dokument


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (77/2019)
Datum sprejema: 05.12.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2020
Datum začetka veljavnosti: 21.12.2019 Datum konca veljavnosti: 30.04.2022
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« - dokument 30.04.2022
Občina: ROGATEC
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« - dokument 11.05.2022
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Rogatec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ROGATEC

11.05.2018

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« - dokument
Občina: ROGATEC
Datum objave:
Datum sprejema: 15.04.2019
Organ sprejema: Občinski svet

27.04.2019

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si