RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2019)
Datum sprejema: 17.12.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.12.2019
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Državna podlaga

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Državna podlaga

 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev - Državna podlaga

 Statut Občine Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

05.11.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si