RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (10/2019)
Datum sprejema: 19.12.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.12.2019
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb urejanja in vzdrževanja pokopališča in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne dejavnosti v občini Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

17.11.2015
 Statut občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

24.11.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi - dokument
Občina: KOMENDA
Datum objave:
Datum sprejema: 24.11.2016
Organ sprejema: Občinski svet

03.12.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si