RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (68/2002)
Datum sprejema: 20.07.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.08.2002 Datum konca veljavnosti: 26.12.2017
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami: Gospodarjenje z nepremičninami

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Beltinci - dokument 26.12.2017
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci- dokument - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

15.06.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si