RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2020)
Datum sprejema: 16.12.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.02.2020
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

30.07.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica - dokument
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave:
Datum sprejema: 24.04.2013
Organ sprejema: Občinski svet

01.06.2013
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Ivančna Gorica - dokument
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave:
Datum sprejema: 06.07.2015
Organ sprejema: Občinski svet

08.08.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si