RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran - dokument


Občina: ANKARAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (77/2020)
Datum sprejema: 07.05.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.05.2020
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Ankaran- dokument - Občinska podlaga
Občina: ANKARAN

14.03.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa - dokument 29.05.2020
Občina: ANKARAN
 Sklep o določitvi pogojev za dodelitev občinske pomoči in njene višine - dokument 29.05.2020
Občina: ANKARAN

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper - dokument
Občina: ANKARAN
Datum objave:
Datum sprejema: 21.02.2013
Organ sprejema: Občinski svet

02.03.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si