RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2) - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (107/2020)
Datum sprejema: 14.7.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 31.07.2020
Datum začetka veljavnosti: 31.07.2020
Razdelki:

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022 25.12.2021
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 15.01.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2021 29.03.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje 16.04.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij v Občini Dobrepolje 16.04.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 09.04.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« 07.05.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje 25.06.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022 25.06.2022
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja 25.06.2022
Občina: DOBREPOLJE
1  2  3  4  5  6 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
Občina: DOBREPOLJE
 Statut Občine Dobrepolje 21.03.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje 07.12.2019
Občina: DOBREPOLJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si