RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica - dokument


Občina: RIBNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (107/2020)
Datum sprejema: 16.07.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.08.2020
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost:
NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami: Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Ribnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: RIBNICA

20.03.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači« - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave: 07.11.2008
Datum sprejema: 16.10.2008
Organ sprejema: Občinski svet

08.11.2008
 Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona R7/05 Breg pri Ribnici« - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave:
Datum sprejema: 24.03.2011
Organ sprejema: Občinski svet

19.04.2011
 Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza« - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave:
Datum sprejema: 20.12.2012
Organ sprejema: Občinski svet

02.02.2013
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave:
Datum sprejema: 06.03.2014
Organ sprejema: Občinski svet

18.03.2014
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave:
Datum sprejema: 08.11.2016
Organ sprejema: Občinski svet

16.11.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si