RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran


Občina: ANKARAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (161/2020)
Datum sprejema: 27.10.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.11.2020
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Ankaran - Občinska podlaga
Občina: ANKARAN

14.03.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu
Občina: ANKARAN
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu
Občina: ANKARAN
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o lokacijskem načrtu »Ureditev plaže v Valdoltri«
Občina: ANKARAN
Datum objave: 15.06.2005
Datum sprejema: 12.05.2005
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2005
 Odlok o lokacijskem načrtu »Ureditev plaže v Valdoltri«
Občina: ANKARAN
Datum objave: 15.06.2005
Datum sprejema: 12.05.2005
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2005
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
Občina: ANKARAN
Datum objave: 14.07.2008
Datum sprejema: 19.06.2008
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.2008
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
Občina: ANKARAN
Datum objave: 14.07.2008
Datum sprejema: 19.06.2008
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.2008
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
Občina: ANKARAN
Datum objave: 14.07.2008
Datum sprejema: 19.06.2008
Organ sprejema: Občinski svet

15.07.2008
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
Občina: ANKARAN
Datum objave: 14.07.2008
Datum sprejema: 19.06.2008
Organ sprejema: Občinski svet

15.07.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si