RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ribnica - dokument


Občina: RIBNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (191/2020)
Datum sprejema: 12.11.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.01.2021
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ri_24 (Ri102) – industrijska cona Lepovče - dokument 30.04.2022
Občina: RIBNICA
 Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2021 - dokument 14.04.2022
Občina: RIBNICA
 Pravilnik o sofinanciranju projektov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije gospodinjstev v Občini Ribnica - dokument 19.03.2022
Občina: RIBNICA
 Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2022 - dokument 30.12.2021
Občina: RIBNICA
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2022 - dokument 25.12.2021
Občina: RIBNICA
 Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica - dokument 15.05.2021
Občina: RIBNICA
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica - dokument 17.04.2021
Občina: RIBNICA
 Sklep o preklicu Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju v Občini Ribnica - dokument 27.02.2021
Občina: RIBNICA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ribnica - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave:
Datum sprejema: 09.02.2012
Organ sprejema: Občinski svet

20.03.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si