RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predkupni pravici Občine Dobrova - Polhov Gradec


Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (197/2020)
Datum sprejema: 16.12.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.12.2020
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.2 Urejanje prometa z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec - Občinska podlaga
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC

21.04.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o območju predkupne pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Datum objave: 27.10.2006
Datum sprejema: 2006-10-04 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

28.10.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si