RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (3/2021)
Datum sprejema: 18.12.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.01.2021
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina - dokument 26.10.2019
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si