RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (6/2021)
Datum sprejema: 23.12.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.01.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji 26.02.2022
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 14.02.2020
Datum sprejema: 30.01.2020
Organ sprejema: Občinski svet

15.02.2020

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si