RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (2/2021)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 18.02.2021
Datum začetka veljavnosti: 18.02.2021
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.03.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del 26.03.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 26.03.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o soglasju k imenovanju skupne predstavnice občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje 26.03.2021
Občina: TRZIN
 Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin 24.04.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2020 23.04.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu 23.04.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2021« 23.04.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2020 21.04.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, enote vrtca Žabica za leto 2020 23.04.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 2020 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2020 21.04.2021
Občina: TRZIN
1  2  ... 12  13 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Trzin - dokument 18.07.2020
Občina: TRZIN
 Sprememba Statuta Občine Trzin - dokument 12.12.2020
Občina: TRZIN

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si